Akademická spoločnosť akademika Juraja Hronca n.o. v likvidácii